Už zo samotného názvu a histórie firmy jednoznačne vyplýva, že výskum, vývoj a inovácie máme v krvi.

65 rokov skúseností s výskumnými a vývojovými projektami je podložených vyše 470 patentami a autorskými osvedčeniami, 1160 publikáciami, rozsiahlou infraštruktúrou a v neposlednom rade tímom špičkových odborníkov.

DSC_3570

Realizujeme národné, medzinárodné a priemyselné projekty základného a aplikovaného výskumu v nasledovných oblastiach:

  • koncentráty, resp. kompaundy farbiacich prostriedkov a aditív pre modifikáciu chemických vlákien, fólií a plastov
  • modifikované mono- a bi-komponentné strižové a nekonečné vlákna s definovanými štruktúrnymi, fyzikálno-mechanickými a aplikačnými vlastnosťami pre textilné a technické aplikácie
  • komplexné hodnotenia vlastností koncentrátov, vlákien a textilných materiálov v laboratóriách akreditovaných podľa ISO/IEC 17025:2005

Naše vývojové aktivity v oblasti strojno-technologických celkov a liniek sú zamerané hlavne na:

  • zvlákňovacie a extrúzne linky
  • technológie spracovania polymérov a chemických substancií
  • recyklačné a aglomeračné technológie
  • povrchovú úpravu materiálov plazmou založenej na DCSBD technológiu
  • jednoúčelové stroje a zariadenia
  • automatizačné a riadiace systémy
  • konštrukčné činnosti (3D CAD Solidworks a SolidCAM)

S našimi partnermi z akademickej oblasti ale aj z oblasti priemyslu sa podieľame na riešení medzinárodných výskumných a vývojových úloh. Okrem iného sme sa napríklad podieľali na riešení medzinárodného projektu v rámci 7. Rámcového programu EU pod názvom SAFEPROTEX, ktorého cieľom bol vývoj ochranných odevov s niekoľkonásobnými bariérovými vlastnosťami. Sme taktiež držiteľmi oprávnenia na vykonávanie výskumu a vývoja vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.