DSC_6905

FIBROSAN © – polypropylénové (PP) kompozitné strižové vlákna pre sorpciu ropných látok

Použitie:

Sorpcia ropných látok pri znečistení životného prostredia v dôsledku havárií, dočistenie odpadových vôd (min. 10 litrov ropných látok / 1 kg vlákna).

Charakteristika:
FIBROSAN je špeciálne strižové vlákno vyrobené z izotaktického polypropylénu a modifikované minerálnym plnivom. V porovnaní so štandardnými vláknami uvedená modifikácia mení vnútornú morfológiu a dimenzionálnu transformáciu povrchu. Oproti nemodifikovaným vláknam, vyššia špecifická plocha kompozitných vlákien umožňuje nové funkčné vlastnosti.

Vlastnosti:

  • jemnosť (dtex): 6,7
  • dĺžka rezu (mm): 5, 10, 12, 38, 60, 90, 115, 130, 150
  • relatívna pevnosť (cN/dtex): 3,0
  • ťažnosť (%): 150
  • oblúčkovitosť (cm-1): 3 – 7
  • obsah plniva (w%): 10-15
  • sorpčná kapacita (litrov na kg vlákna): min. 10

Schopnosť sorpcie ropných látok závisí od obsahu plniva a technologických podmienok výroby vlákna.

Aplikácie:
FIBROSAN je vhodný na odstraňovanie ropných škvŕn alebo na miesta, kde hrozí riziko kontaminácie prostredia ropnými produktami (najmä pri nehodách technologických zariadení alebo dopravných prostriedkov). Produkt môže byť taktiež použitý na jemné čistenie odpadových vôd.

Dodávka a balenie:
Produkt je dodávaný vo svojich prirodzených formách – strižové vlákno alebo vločky. Z týchto foriem môžu byt ďalej vyrábané rôzne sorpčné segmenty, hady a vankúše, alebo sú spracovávané do podoby netkaných textílií s nosnou vrstvou.
Strižové vlákna a vločky sa dodávajú lisované vo forme balíkov s váhou do 100 kg, alebo ako sypaný materiál v PE obaloch s váhou do 20 kg. Produkt je ďalej balený v kartónových krabiciach s váhou do 70 kg.