• 1951

  Vznik Výskumného ústavu umelých vlákien delimitáciou pôvodného závodu Baťa, účastinná spoločnosť, Svit, neskôr Závody 29. augusta, n.p.  

  vuchv1

 • 1965

  VÚCHV sa stal samostatnou hospodárskou organizáciou v rámci VHJ trustu podnikov s názvom Závody pre chemickú výrobu. Zavedenie prvej výroby polypropylénových strižových vlákien v rámci Československa.  

  vuchv2

 • 1990

  K 1.4.1990 sa rezortný VÚCHV stal samostatným štátnym podnikom s celoštátnou pôsobnosťou v oblasti svojej gescie, nastáva rozvoj malotonážnych výrob.  

 • 1993

  Rozšírenie činnosti o oblasť skúšobníctva, priznaný štatút štátnej skúšobne SKTC-118 pre oblasť textilu a vlákien.  

  vuchv7

 • 1995

  Zmena právnej formy. Štátny podnik bol transformovaný na akciovú spoločnosť, privatizovanú vlastnými zamestnancami.  

  vuchv6

 • 1998

  Zavedenie systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001    

 • 2000

  Zavedenie systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001  

 • 2004

  Začiatok výroby krátkych, kompaktných zvlákňovacích liniek na výrobu polypropylénového hodvábu.  

  vuchv3

 • 2008

  Zlúčenie zamestnaneckej akciovej spoločnosti TAFIB, a.s. s Výskumným ústavom chemických vlákien, a.s.  

 • 2010

  Udelenie certifikátu za plnenie programu ZODPOVEDNÁ STAROSTLIVOSŤ – RESPONSIBLE CARE  

 • 2011

  Udelenie ceny ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za vedu a techniku za rok 2011 v kategórii: Vedecko-technický tím roka   vuchv82

 • 2021

  70. výročie založenia VÚCHV