zvalk_linka_1140x341

Vychádzajúc z vlastného dlhoročného výskumu a vývoja a získaného know-how v oblasti výroby chemických vlákien a spracovania polymérov patrí už desaťročia do nášho výrobného programu neodmysliteľne vývoj a výroba zvlákňovacích a rôznych extrúznych liniek či zariadení.

Jedná sa o dodávky na kľúč kompletných zvlákňovacích liniek pre výrobu PP, PES a PA nekonečných ako aj strižových vlákien, jednotlivých častí, resp. uzlov týchto liniek, vrátane rekonštrukcií starších technologických zariadení. Kapacitný rozsah a vybavenie liniek sa odvíja od účelu ich použitia a v našej ponuke sa delia na riešenia určené pre:

 • laboratórny výskum a vývoj
 • výrobu v pilotnom rozsahu
 • veľkokapacitnú výrobu v kontinuálnej prevádzke

Okrem zvlákňovacích liniek sa technológie využívané pri príprave vlákien aplikujú aj v oblasti extrúznych liniek, určených na výrobu rôznych typov výrobkov, ako sú napr.:

 • monofilné vlákna
 • nanovlákna
 • vyfukované a liate fólie
 • polymérne koncentráty a kompaundy
 • extrudované profily
 • vstrekované výlisky

Pre oblasť uvedených technológií spracovania polymérov zároveň dodávame špeciálne zariadenia medzi ktoré napríklad patria:

 • injekčné farbenie polymérov v hmote
 • jednozávitovkové a dvojzávitovkové extrúdery s požadovaným výkonom
 • gravimetrické a volumetrické dávkovacie zariadenia
 • produkčné potrubia a extrúzne hlavy
 • chladiace šachty, hubicové bloky a dávkovacie systémy taveniny
 • závitovky, ohrevy, segmenty a púzdra pre extrúdery
 • sušiace tunely a ohrevné kanály
 • dĺžiaco – relaxačné jednotky
 • pneumatická doprava granulátov
 • kontinuálne mobilné a stacionárne sušiarne granulátov
 • kontinuálne a stacionárne filtre na taveninu
 • filter test zariadenia
 • dinylové a olejové ohrevné systémy
 • čistiace linky

Na všetky odborné otázky je pripravený odpovedať:
Ing. Miroslav Sim, vedúci oddelenia vývoja,
tel: +421 52 7842 181, e-mail: vyvoj@vuchv.sk