Členstvo v združeniach a zväzoch

Partneri z akademického sektora

  • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
  • Textilní fakulta Technické Univerzity v Liberci
  • Masarykova Univerzity v Brne
  • Slovenská akadémia vied v Bratislave
  • Fakulta priemyselných technológií v Púchove TnUAD v Trenčíne
  • Stredná odborná škola Svit

Obchodní partneri

VUCHV_referencie