Telefón

+421 52 7842 162

Fax

+421 52 7755 663

Manažment

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ:   
Ing. Martin Budzák
Telefón: +421-52-7842 162
E-mail: riaditel@vuchv.sk

Finančný riaditeľ:
Ing. Ladislav Zimerman, PhD.
Telefón: +421-52-7842 152
E-mail: zimerman@vuchv.sk

Oddelenia

Divízia chemických výrob / predaj a marketing:
Ing. Rastislav Dorušinec
Telefón: +421-52-7842252, +421 905 562747
E-mail: dorusinec@vuchv.sk

Divízia strojárskej výroby:
Ing. Jozef Skokan
Telefón: +421-52-7842 141, +421 905 944541
E-mail: skokan@vuchv.sk

Oddelenie vývoja:
Ing. Miroslav Sim
Telefón: +421-52-7842 181
E-mail: vyvoj@vuchv.sk

Odbor miezd a personalistiky:
Veronika Červenková
Telefón: +421-52-7842 203
E-mail: personal@vuchv.sk

Divízia skúšobníctva:
Ing. Elena Budzáková
Telefón: +421-52-7842 164, +421 908 223110
E-mail: dslfat@vuchv.sk

Oddelenie výskumu:
Ing. Zita Tomčíková, PhD.
Telefón: +421-52-7842 231
E-mail: tomcikova@vuchv.sk

Certifikačný orgán certifikujúci výrobky (COCV):
Ing. Katarína Holcová, PhD.
Telefón: +421-52-7842 164
E-mail: cocv@vuchv.sk

Zásobovanie, odbyt:
Milan Čekan
Telefón: +421-52-7842 161
E-mail: zasoby@vuchv.sk

Adresa:

Štúrova 2, 059 21 Svit (Areál Chemosvitu)

Slovenská republika

Fakturačné údaje:

IČO: 31714129, DIČ: 2020517642

IČ DPH (VAT): SK2020517642

Bankové spojenie:

IBAN (€) : SK06 0200 0000 0000 0310 9562

SWIFT BIC: SUBA SK BX