budova-vuchv

Profil firmy

Výskumný ústav chemických vlákien, a. s. vo Svite vznikol  1. januára 1951 ako sektorový ústav s pôvodným názvom Výskumný ústav umelých vlákien na základe potreby vybudovať vlastnú vedecko-výskumnú a technologickú základňu pre výskum, vývoj a výrobu chemických vlákien vo vtedajšom Československu.

Odvtedy už viac ako 65 rokov pôsobí v oblasti základného výskumu, aplikovaného výskumu a realizácie výsledkov výskumu v priemyselnej praxi v oblasti koncentrátov aditív, pigmentov a modifikátorov, štandardných a modifikovaných chemických vlákien ako i štandardných a špeciálnych analytických metód hodnotenia polymérnych systémov. Súčasťou ústavu je štátna skúšobňa.

Spoločnosť sa tiež zaoberá projektovou prípravou zavádzania nových výrob chemických vlákien, vývojom strojno-technologických zariadení  a modernizáciou výrob chemických vlákien. VÚCHV taktiež vyvíja a vyrába prototypové zariadenia, pilotné linky a špeciálne zariadenia pre technológie chemických vlákien, ale aj pre iné priemyselné aplikácie ako je potravinársky, automobilový alebo strojársky priemysel.