Vláknarenský a textilný priemysel

Spracovanie polymérov

Stavebníctvo

Chemický priemysel

Automobilový priemysel

Spracovanie odpadu

Potravinársky priemysel

Logistika a iné aplikácie