plazma_1140x340

Difúzny koplanárny povrchový bariérový výboj (z angl. Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge – DSCBD) je inovatívny plazmový zdroj, ktorý má vysoký potenciál v priemysle povrchových úprav materiálov. Výboj DCSBD má unikátne vlastnosti, ktoré ho výrazne odlišujú od ostatných atmosférických plazmových zdrojov určených pro povrchové úpravy.

Naša spoločnosť ponúka plazmové reaktory využívajúce DCSBD plazmové systémy s rovinnými a zakrivenými elektródami pre kontinuálnu, jednostrannú aj obojstrannú povrchovú úpravu plošných materiálov. Zariadenia sú vždy na mieru prispôsobené pre konkrétnu aplikáciu zákazníka a sú k dispozícii v laboratórnom, pilotnom a priemyselnom prevedení.

Atmosferický vzduch

DCSBD generuje difúzny typ plazmy vo vzduchu za atmosférického tlaku, ale zároveň aj v mnohých ďalších pracovných plynoch a to bez pridávania vzácného plynu.

Výkonová hustota

Mimoriadne vysoká výkonová hustota plazmy až do 100 W/cm-3 umožňuje krátke plazmové expozičné časy a teda vysokú rýchlosť opracovania.

Homogenita

Homogenita plazmy sa zvyšuje so zvyšujúcou sa výkonovou hustotou výboja.

Elektródový systém

Koplanárny elektrodový systém v ktorom generovaná plazma neprichádza do kontaktu s kovovými elektródami, má prakticky neobmedzenú životnosť, tzn. nedochádza k opotrebovávaniu elektródového systému. Naviac, systém je mechanicky odolný a opracovávané vzorky môžu byť na neho mechanicky pritláčané pre dosiahnutie vysokej kvality opracovania.

Bezpečnosť

Kontakt ľudského tela s elektródovým systémom a plazmou nie je nebezpečný, pokiaľ ale ku kontaktu dôjde, nie je to nepríjemné.

Priemyselné použitie

DCSBD technológia je schopná prevádzky aj v prašnom a vlhkom prostredí, typickým pre priemyselné linky a zároveň existuje možnosť jeho rozšírenia pre opracovanie veľkých povrchov. V porovnaní s tradičnou priemyselnou korónou dosahuje vyššiu ekonomickú výhodnosť a trvácnosť úprav bez negatívnych efektov ako „backside treatment“ a „pinholing“.

Základné technické vlastnosti plazmovej elektródy:

  • Efektívna plocha plazmovej elektródy: 200 × 80 mm
  • Hĺbka generovanej plazmy: 0,3 mm
  • Prevádzkyschopná v: atmosférickom vzduchu, N2, O2, CO2, Ar, He, vodnej pare
  • Jednotkový výkon: 400 W

Aplikácie:

  • Efektívna hydrofilizácia a aktivácia povrchov polypropylénových textílií, polymérnych fólií, kovov, skla, dreva, atď.
  • Nízkonákladové a vysokorýchlostné povrchové úpravy
  • Čistenie povrchov
  • Opracovanie tlačených plošných spojov a kremíkových doštičiek v elektrotechnike