DSC_7185

Našim zákazníkom z oblasti vláknarenského a textilného priemyslu poskytujeme široké spektrum produktov a služieb vo všetkých štyroch oblastiach našich aktivít – výskum a vývoj, skúšobníctvo, chemická výroba a strojárska výroba: