CERTIFIKÁTY

 Certifikát ISO 9001
 Certifikát ISO 14001

Manažérske systémy ISO

S cieľom zabezpečenia vysokej kvality svojich výrobkov a poskytovaných služieb a zabezpečenia ochrany životného prostredia má spoločnosť od roku 1998 zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 a od roku 1999 systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001.

Aktuálne certifikáty kvality a environmentálneho manažérstva podľa noriem ISO 9001:2015 a 14001:2015 boli vydané certifikačnou spoločnosťou DNV – Business Assurance, s platnosťou do 16.8.2025 pre oblasti:

  • výskum a vývoj polymérov, polyesterových, polypropylénových, polyamidových vlákien, farebných koncentrátov a vývoj príslušných strojných zariadení
  • výroba polypropylénových technických a textilných hodvábov a striží
  • výroba farebných koncentrátov
  • výroba strojárenských výrobkov a zariadení
  • služby v oblasti skúšobníctva
Responsible care

Certifikát za plnenie programu ZODPOVEDNÁ STAROSTLIVOSŤ – RESPONSIBLE CARE

V roku 2012 Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR opätovne udelil VÚCHV, a.s. certifikát za plnenie programu ZODPOVEDNÁ STAROSTLIVOSŤ – RESPONSIBLE CARE, ktorý je zameraný na zvyšovanie ochrany zdravia a životného prostredia a bezpečnosti vo všetkých činnostiach spojených s podnikaním v chemickom priemysle. S udeleným osvedčením má VÚCHV právo používať logo Responsible Care.

OCENENIA

Cena ministra 2011

Cena ministra školstva, vedy a výskumu a športu SR

Dňa 10. 11. 2011 v rámci týždňa vedy a techniky na Slovensku prevzal generálny riaditeľ Výskumného ústavu chemických vlákien, a. s. Ing. Martin Budzák z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Eugena Jurzycu cenu ministra za rok 2011 v kategórii vedecko-technický tím roka za významný prínos v oblasti výskumu progresívnych vlákien na báze klasických a nových polymérov z obnoviteľných zdrojov a v oblasti vývoja kompaktnej linky na výrobu polypropylénového mikrovlákna.

Inovatívny čin 2011

Za mimoriadne výsledky v oblasti inovácií udelil minister hospodárstva SR VÚCHV, a.s. Svit v roku 2011 cenu ministra „Inovatívny čin roka“ v kategórii „Výrobková inovácia“ za výrobok „Polypropylénová striž Kalcifil – mikro/nano“, ktorý sa využíva na výrobu cementových kompozitov.

Inovatívny čin 2012

V kategórii „Technologická inovácia“ si dňa 21. 5. 2013 spoločnosti VÚCHV, a.s. a PR Krajné, s.r.o. prevzali z rúk ministra hospodárstva ocenenie Inovatívny čin roka 2012 za súťažný návrh „Komplexná linka spracovania na materiálové zhodnocovanie zmiešaných textilných odpadov“.

Inovatívny čin 2014

V kategórii „Technologická inovácia“ si dňa 19. 5. 2015 spoločnosti VÚCHV, a.s. prevzala z rúk ministra hospodárstva ocenenie za 2. miesto v súťaži Inovatívny čin roka 2014 za súťažný návrh „Laboratórna linka na povrchvú úpravu plazmou“.

Cena J.W. Kempelena za skúšobníctvo pre Ing. Janku Vnenčákovú

Cena J.W. Kempelena za skúšobníctvo pre Ing. Janku Vnenčákovú

Dňa 7. októbra 2014 udelil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR významnú cenu  J.W. Kempelena dlhoročnej vedúcej divízie skúšobníctva VÚCHV Ing. Janke Vnenčákovej.