Najvyššie štátne ocenenie “Cena za vedu a techniku 2018” pre nášho kolegu Ing. Petra Michlíka CSc.

You are here: