Získajte nenávratný príspevok na certifikáciu svojich výrobkov!

Dávame Vám do pozornosti možnosť certifikácie Vašich výrobkov našou Divíziou skúšobníctva podporovanú nenávratným finančným príspevkom od Ministerstva hospodárstva SR ako sprostredkovateľským orgánom v rámci operačného programu Výskum a inovácie prostredníctvom Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09). Bližšie informácie nájdete tu: https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/31102017_vyzva_opvai-mhdp2017331-09/ Naša…