Európska noc výskumníkov

Zástupcovia VÚCHV sa dňa 30.9.2016 aktívne zúčastnili festivalu vedy s názvom „Európska noc výskumníkov“ konaného v priestoroch obchodného centra MAX v Poprade. Bohatý vedecko-populárny program, ktorý pripravili vedci z Astronomického ústavu SAV v spolupráci s ďalšími výskumnými a vedeckými inštitúciami nielen spod Tatier bol obohatený prednáškou našej kolegyne Ing. Katky Holcovej, PhD. s názvom „Trendy v oblasti výskumu vlákien“. Viac na www.nocvyskumnikov.sk